Якість освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про оцінку залишкових знань студентів

Анкетування щодо якості освіти :

1. Анкета «Оцінка емоційного стану в період дистанційного навчання». Якщо Вас непокоять певні психологічні труднощі, пов’язані  дистанційним навчанням, Ви можете пройти анкету, і дати відповіді на наступні 10 питань і визначити, чи потребуєте Ви психологічної підтримки.

ПРОЙТИ

2. Анкета «Оцінка організації  дистанційного навчання в коледжі».
Опитування здійснюється з метою виявити сильні і слабкі сторони організації дистанційного навчання у Львівському медичному фаховому коледжі “Монада” та оцінити психологічний стан суб’єктів дистанційного навчання.
Опитування не абсолютно анонімне, але його результати будуть оцінюватись і розглядатися лише у вигляді узагальненої статистичної інформації.

ПРОЙТИ

Залікова книжка

3. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Перелік матеріалів, які необхідно підготувати для проходження атестації