Циклові комісії

Стрижневою ланкою в організації навчально-методичної роботи у філії є циклова (предметна) комісія. Всього працює 3 циклові комісії з таких дисциплін:

  • зуботехнічних;
  • фармацевтичних та природничих;
  • гуманітарних та соціально-економічних.

До змісту навчально-методичної роботи предметних (циклових) комісій входить:

  • навчальна робота;
  • методична робота;
  • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів;
  • удосконалення навчально-матеріальної бази;
  • організація самостійної роботи студентів;
  • організаційна робота.

     Робота чітко спланована: розглянуті і обговорені питання, які випливають із проблемного питання філії, а саме: організація якісного дистанційного навчання, як важлива складова в роботі закладу, що забезпечує безперервність освітнього процесу; інтерактивні методи, як засіб організації навчальної діяльності; відповідальне ставлення до власного професійного розвитку, як до безперервного процесу впродовж життя; самоаналіз власної діяльності та самоосвіта – реальні шляхи підвищення професійної майстерності педагога; забезпечення якісної професійної освіти із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій тощо.