Про нас

Директор – Басараба Адріян Михайлович. Лікар-стоматолог, викладач вищої категорії.Нагороджений орденом -«Лицар-Вітчизни» за високу національну гідність патріотизм та активну участь у розбудові Української держави в 2016р.Почесне звання «Кращий керівник року»  

Наша адреса:

58008 м. Чернівці,

вул. Вишиваного Василя, 6

Телефон:

(0372) 58-63-56

Електронна адреса:

monada.cv@gmail.com

Веб сайт:

www.monada.cv.ua

Ми в соціальних мережах:

https://www.instagram.com/monada.che/?igshid=i4dbiboo284j

https://www.facebook.com/profile.php?id=100039016095260

https://m.youtube.com/channel/UCA4MfH-pkOFomGLAX8cRf6Q

У 1996 році було засноване Чернівецьке відділення медичного коледжу «Монада» з підготовки фахівців за спеціальністю «Фармація».
В 1998 році Чернівецьке відділення реорганізовано в Чернівецьку філію ТзОВ Медичного коледжу «Монада» відповідно до рішення зборів учасників товариства. Чернівецьку філію було віднесено до вищих навчальних закладів І рівня акредитації. Філія має право готувати фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня, молодшого спеціаліста за спеціальностями «Стоматологія ортопедична» та «Фармація».
Чернівецька філія Товариства з обмеженою відповідальністю Медичний коледж «Монада» створена у відповідності з законом України «Про підприємство в Україні», «Про підприємництво» та на підставі рішення зборів учасників Товариства.
Чернівецька філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» зареєстрована в управлінні статистики 20.08.2007 р. (довідка № 3408) з присвоєним ідентифікаційним кодом № 22845867. Форма власності – колективна.

На підставі Ліцензії від 05.08.2014р., рішення ДАК від 08.07.14р., протокол № 110 (наказ МОН України від 15.07.2014р. № 2642л) Чернівецька філія здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями: Галузь знань — 22 Охорона здоров’я:

221 «Стоматологія» (кваліфікація — технік зубний) з ліцензованим обсягом прийому 60 (шістдесят) осіб,

226 «Фармація, промислова фармація» (кваліфікація – фармацевт)  з ліцензованим обсягом прийому 50 (п’ятдесят) осіб.

Чернівецька філія на підставі ліцензії Чернівецької обласної державної адміністрації управління освіти та науки (серія АА № 247837) надає повну загальну середню освіту з ліцензованим обсягом 60 осіб.

Філія акредитована відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 20 грудня 2016 р. протокол № 123 (наказ МОН України від 26.12.2016 р. № 1613) за спеціальностями: Галузь знань — 22 Охорона здоров’я: 221 «Стоматологія» (серія НІ- № 2596253) та 226 «Фармація, промислова фармація» (серія КП № 14001827). Акредитацію визнано за І (першим) рівнем. Термін дії сертифікатів до 01 липня 2026 р.

Зміст підготовки спеціалістів відповідає державним стандартам.

Чернівецька філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» у 2021р. змінила назву на Чернівецьку філію ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада».

Абітурієнти, що вступили за вказаними спеціальностями на базі 9 класів навчаються 3 роки, на базі 11 класів – 2 роки. На заочне фармацевтичне відділення вступають на базі 11 класів, термін навчання – 2,5 роки.
Студенти, які навчалися на базі дев’яти класів, по закінченні коледжу отримують крім диплома фахового молодшого бакалавра і свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.
У відповідності з потребами ринку в навчальний процес впроваджено вивчення сучасних технологій: металокераміки, високоточного зубопротезного литва, бюгельних протезів, суцільнолитих та металоакрилових протезів, та курсами: новітніх технологій та матеріалів в ортопедичній стоматології, техніки виготовлення металокерамічних протезів.
Всі навчальні дисципліни викладаються українською мовою.
Одним із важливих завдань коледжу є формування професійного педагогічного колективу. У нас працює 37 висококваліфікованих викладачів, з них: 6 кандидатів наук, 23 викладачів вищої та І категорій.
В коледжі щорічно проводяться студентські наукові конференції, конкурси професійної майстерності «Кращий за професією», відзначення Шевченківських днів та знаменних дат. Проводяться фестивалі художньої творчості, випускаються стіннівки, проводиться відвідування та перегляд театральних вистав за програмою, зустрічі КВК та інше. Активно працює студентське самоврядування. Студенти займаються благодійною діяльністю в дитячому будинку та будинку для літніх людей. Всі за бажанням мають змогу відвідувати історичні міста рідного краю, Карпати.
Студентський парламент та викладацький склад допомагає зробити життя студентів різноманітним та успішно зафіксовує все пережите у об’єктив:

Контингент прийнятих студентів в основному складають мешканці західного регіону: Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької областей.

Стан матеріально-технічної бази відповідає нормативам. Навчальний процес забезпечений навчальними площами, обладнанням, приладами, інструментами та матеріалами у відповідності до вимог робочих навчальних планів і програм навчальних дисциплін.

Робота бібліотеки коледжу спрямована на інформаційне забезпечення навчального процесу, що включає комплектування книжкового фонду відповідно до нових навчальних планів і забезпечення електронними підручниками для самостійної роботи студентів.

Навчальні кабінети і лабораторії, що використовуються для практичних та лабораторних занять, забезпечені необхідним медико-лабораторним обладнанням та інструментарієм, сучасними фантомами для відпрацювання практичних навичок.

В коледжі розміщена інформація про ліцензування та акредитацію закладу з якою можуть ознайомитися всі бажаючі в тому числі майбутні абітурієнти.